Zdrowie Psów

Jakie są objawy mocznicy u psa?

Zdrowie naszych czworonożnych przyjaciół jest dla nas, właścicieli, sprawą najwyższej wagi. Czasem jednak, pomimo naszej miłości i troski, nasze psy mogą cierpieć na różne schorzenia, których objawy nie są od razu dostrzegalne. Mocznica jest jednym z takich poważnych stanów, który może stanowić poważne zagrożenie dla życia naszego psa. Skutkiem zaawansowanej niewydolności nerek, który potocznie określamy mianem mocznicy, jest gromadzenie się w organizmie psa szkodliwych produktów przemiany materii, co może prowadzić do szeregu komplikacji zdrowotnych.

Proces diagnozowania tego schorzenia bywa złożony. Wczesna faza choroby często nie daje wyraźnych sygnałów, które moglibyśmy jednoznacznie zakwalifikować jako objawy mocznicy. To, co ważne, to baczna obserwacja naszych pupili oraz reagowanie na najmniejsze nawet oznaki, które mogłyby sugerować problemy z nerkami. Czy pies nagle zaczął pić więcej wody niż zwykle lub czy zmienił się rytm jego oddawania moczu? Za odpowiedzi na te i inne pytania kryją się pierwsze wskazówki mogące nas naprowadzić na właściwą diagnozę, którą jednakże potwierdzić może jedynie specjalistyczne badanie krwi i moczu przeprowadzone przez weterynarza.

Poszerzając naszą wiedzę o objawach mocznicy, umożliwiamy sobie szybsze rozpoznanie problemu i podjęcie koniecznych kroków leczniczych. W artykule tym przyjrzymy się bliżej objawom mocznicy - od tych, które możemy zaobserwować na własne oczy w zachowaniu naszego psa, po te, które wykrywalne są jedynie poprzez specjalistyczne badania. Poruszymy także kwestię różnic między postacią ostrą a przewlekłą tej choroby, jak również omówimy strategie leczenia i dostosowania diety, które są kluczowe dla polepszenia jakości życia psa cierpiącego na niewydolność nerek. Wiedza ta może okazać się nieoceniona dla każdego opiekuna psa, który pragnie zapewnić mu jak najdłuższe i najbardziej komfortowe życie, nawet w obliczu tak trudnej choroby jak mocznica.

Rozpoznawanie mocznicy

Diagnozowanie mocznicy u psów wymaga przede wszystkim uważnej obserwacji ich codziennego zachowania oraz stanu zdrowia. U psów, które cierpią na to schorzenie, można zauważyć znaczące zmiany w nawykach picia i oddawania moczu. Wzmożone pragnienie oraz zmiany w ilości lub częstotliwości wydalania mogą być pierwszymi symptomami, które powinny wzbudzić naszą czujność.

Drugim kluczowym komponentem w procesie diagnozowania jest diagnostyka laboratoryjna. Badania krwi oraz analiza moczu dostarczają niezbędnych informacji o funkcjonowaniu nerek psa, umożliwiając wykrycie podwyższonych poziomów substancji takich jak mocznik i kreatynina. To właśnie one są markerami, które wskazują na możliwość występowania mocznicy. Profil biochemiczny krwi, dodatkowo rozszerzony o badanie elektrolitów oraz ocenę gęstości moczu, pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu stanu zdrowia naszych czworonożnych towarzyszy i może być podstawą do dalszego postępowania diagnostyki czy leczenia. Zatem odpowiednia interpretacja tych wskaźników jest niezbędna dla zapewnienia szybkiego i efektywnego reagowania w przypadku rozwoju niewydolności nerek.

Pierwsze sygnały problemów

Nielekceważone pierwsze objawy mogą mieć kluczowe znaczenie w rozpoznawaniu mocznicy, stanu związanego z nieprawidłowym gromadzeniem się produktów przemiany materii - przede wszystkim mocznika - we krwi. Wczesne wykrycie i interwencja są istotne w zapobieganiu potencjalnie poważnym powikłaniom.

 • Skrajne zmęczenie i osłabienie - są często jednymi z pierwszych oznak, które mogą sygnalizować zbyt wysoki poziom toksyn w organizmie.
 • Zmiany w oddawaniu moczu - zarówno ich częstość, objętość, jak i ogólny charakter mogą wskazywać na problemy z nerkami.
 • Trudności w koncentracji i zaburzenia pamięci - niewystarczająca filtracja krwi może wpływać na funkcjonowanie mózgu, czego efektem są wymienione problemy poznawcze.
 • Nagromadzenie płynów w organizmie - może prowadzić do obrzęków, szczególnie widocznych w obrębie kostek, stóp oraz twarzy.
 • Wysokie ciśnienie krwi - może być bezpośrednim wynikiem zatrzymania nadmiaru płynu w organizmie i sygnalizować problemy z układem wydalniczym.
 • Bladość skóry i świąd - są nierzadko spowodowane akumulacją toksyn oraz zakłóceniami w pracy nerek.
 • Nieprzyjemny posmak w ustach lub nieświeży oddech - częste u pacjentów z zaburzeniami pracy nerek.
 • Redukcja apetytu i utrata wagi - mogą być rezultatem ogólnego pogorszenia stanu zdrowia i metabolicznych komplikacji choroby.

Warto pamiętać, że wczesna diagnoza w tandemie z odpowiednio dobraną terapią może istotnie poprawić prognozę oraz jakość życia pacjenta. Dlatego też, przy wystąpieniu powyższych symptomów, zaleca się nawiązanie kontaktu ze specjalistą w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki.

Diagnostyka laboratoryjna

W procesie diagnozowania mocznicy u psów niezbędnym etapem jest przeprowadzenie szczegółowych badań laboratoryjnych. Kluczowe znaczenie mają tutaj badania krwi, które pozwalają ocenić poziomy niektórych parametrów świadczących o funkcjonowaniu nerek. Wartości takich substancji jak kreatynina i mocznik w surowicy są podstawowymi markerami, które mogą wskazywać na występowanie niewydolności nerek i w konsekwencji, mocznicy.

Oprócz biochemii krwi równie ważna jest analiza moczu. Badanie to dostarcza informacji o stężeniu i właściwościach biochemicznych moczu, co umożliwia ocenę zdolności nerek do filtracji i koncentracji moczu. Specjalna uwaga kierowana jest na osmolarność moczu, obecność białek czy też krwi, a także na ocenę jego wyglądu mikroskopowego, który może ujawnić obecność komórek, wykrzepów białkowych czy kryształów soli – wskaźników dodatkowo zaostrzających podejrzenia niewydolności nerek.

Profil elektrolitowy również stanowi cenną część diagnostyki, ponieważ zaburzenia gospodarki elektrolitowej są częstym następstwem niewydolności nerek. Kontrola poziomu sodu, potasu, wapnia i fosforu pomaga dostosować odpowiednią terapię, mając na uwadze możliwe ryzyko hiperkalcemii czy hiperfosfatemii.

Szczegółowa diagnostyka laboratoryjna pozwala nie tylko na potwierdzenie diagnozy mocznicy, lecz również stanowi kluczowy element monitorowania przebiegu choroby oraz efektywności terapii. Wyspecjalizowane badania pomagają w ustaleniu stadium choroby, co ma bezpośredni wpływ na podejmowane metody lecznicze oraz prognozę dla zdrowia psa.

Ostre i przewlekłe formy niewydolności nerek

Choroby nerek mogą przybierać wiele różnych form, które różnią się szybkością postępu, etiologią i terapią. Dwa podstawowe typy to przewlekła niewydolność nerek i ostra niewydolność nerek, które mają różne podejścia do leczenia i opieki nad zwierzętami.

Przewlekła niewydolność nerek to stan, w którym stopniowo dochodzi do nieodwracalnej utraty funkcji nerek. W tym procesie dochodzi do narastającego uszkodzenia nefronów, co prowadzi do spadku ich zdolności filtracyjnych. Objawy rozwijają się powoli, dlatego łatwo jest bagatelizować symptomy, takie jak zmęczenie czy utrata apetytu. Niemniej jednak, kumulacja toksyn, takich jak mocznik i kreatynina, w organizmie psa prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, a w końcowym stadium do mocznicy i zatrucia organizmu.

Z kolei ostra niewydolność nerek występuje nagle i może mieć różne przyczyny, takie jak zatrucia, wrodzone wady, infekcje bakteryjne lub wirusowe oraz urazy. Jest to stan wymagający natychmiastowej interwencji medycznej, ponieważ szybko prowadzi do znacznego pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia, a nawet może doprowadzić do śpiączki i śmierci. Odwrócenie procesu jest możliwe tylko w przypadku wczesnego rozpoznania i intensywnego leczenia.

Interesując się tematem niewydolności nerek, warto zaznaczyć, że zarówno przewlekła, jak i ostra forma tej choroby wymagają ścisłej współpracy właściciela z doświadczonym weterynarzem. Diagnostyka, monitorowanie stanu zdrowia, dostosowanie diety oraz regularne kontrole są kluczowymi aspektami zarządzania niewydolnością nerek, które mają istotny wpływ na jakość i długość życia naszych czworonożnych przyjaciół.

Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek, znana również jako przewlekła choroba nerek (PChN), jest postępującą utratą funkcji nerek na przestrzeni miesięcy lub lat. W odróżnieniu od ostrej formy mocznicy, gdzie uszkodzenie nerek ma charakter nagły i często odwracalny, w przypadku PChN mamy do czynienia z długotrwałym procesem, który prowadzi do nieodwracalnych zmian.

Patofizjologia tego schorzenia jest złożona i często wynika z połączenia różnych czynników, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, długotrwałe stosowanie niektórych leków, a także chorób autoimmunologicznych. Objawia się ono typowym zmniejszeniem glomerularnej filtracji, co prowadzi do akumulacji produktów przemiany materii we krwi i związanymi z tym powikłaniami.

Diagnoza przewlekłej niewydolności nerek opiera się głównie na badaniach krwi i moczu, które pomagają ocenić funkcję nerek, oraz na badaniach obrazowych takich jak USG jamy brzusznej. Biorąc pod uwagę, że skutki PChN są nieodwracalne, kluczowa jest wczesna diagnostyka oraz współpraca pacjenta z lekarzem w zakresie zarządzania chorobami współistniejącymi i czynnikami ryzyka.

Leczenie przewlekłej niewydolności nerek obejmuje szeroki wachlarz działań, od modyfikacji stylu życia przez farmakoterapię, aż po procedury dializacyjne w zaawansowanych stadiach choroby. Wśród zaleceń dotyczących stylu życia znajdują się między innymi dietetyczne ograniczenie białka, kontrola glikemii i ciśnienia tętniczego, a także zaprzestanie palenia tytoniu. Ponadto, pacjenci często są kierowani do specjalistów takich jak dietetyk czy nefrolog, których zadaniem jest kompleksowa opieka i monitorowanie stanu zdrowia.

Prowadzenie odpowiedniej terapii może znacząco opóźnić procesy prowadzące do końcowego stadium choroby nerek, co jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę, że ostatecznie jedynym rozwiązaniem może być przeszczep nerki. Wczesne rozpoznanie i właściwe zarządzanie terapią to klucz do zwiększenia jakości życia pacjentów oraz zmniejszenia ryzyka poważnych powikłań.

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek (OChN) jest nagłym stanem, który może prowadzić do gwałtownego pogorszenia funkcji nerek i wymaga natychmiastowej opieki weterynaryjnej. Charakteryzuje się ona nagłym spadkiem zdolności nerek do filtrowania odpadów metabolizmu z krwi, co prowadzi do zwiększenia poziomu toksycznych substancji takich jak mocznik i kreatynina oraz zaburzeń gospodarki elektrolitowej i kwasowo-zasadowej organizmu. Objawy tej ostrej formy niewydolności są zwykle bardziej dramatyczne niż w przypadku przewlekłej formy choroby.

Symptomami wskazującymi na OChN mogą być:

 • Nagła zmiana ilości wytwarzanego moczu - może to być zarówno oliguria (zmniejszenie ilości moczu), jak i anuria (brak produkcji moczu),
 • Wyraźny spadek apetytu lub brak apetytu,
 • Wymioty lub biegunka, czasem z obecnością krwi,
 • Depresja lub letarg,
 • Objawy odwodnienia, takie jak sucha skóra i błony śluzowe,
 • Zachowania agresywne lub zdezorientowanie spowodowane narastaniem toksyn we krwi,
 • Szybkie pogorszenie się ogólnego stanu zdrowia.

U psów OChN może być wywołana przez wiele czynników, w tym:

 1. Skrajną utratę płynów z powodu nadmiernych wymiotów lub biegunki,
 2. Przedawkowanie leków, zwłaszcza tych z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne),
 3. Zatrzymanie moczu spowodowane kamieniami nerkowymi lub innymi przyczynami blokującymi drogi moczowe,
 4. Zakażenia bakteryjne dróg moczowych przenikające do nerek,
 5. Masowe zagęszczenie krwi (np. w wyniku ciepłowstrząsu),
 6. Otrucia, na przykład substancjami chemicznymi takimi jak antyfryz.

W przypadku podejrzenia ostrej niewydolności nerek ważne jest, by natychmiast zwrócić się o pomoc do weterynarza, ponieważ szybka diagnostyka i wdrożenie właściwego leczenia mogą znacząco zwiększyć szanse na powrót do zdrowia. Leczenie zwykle obejmuje stabilizację funkcji życiowych, nawodnienie oraz usunięcie przyczyny niewydolności, a także wsparcie nerek przez terapię infuzyjną i farmakologiczną.

Objawy kliniczne mocznicy

Schorzenie, jakim jest mocznica, stanowi poważne obciążenie dla organizmu psa i manifestuje się poprzez szereg objawów klinicznych. Wśród nich najłatwiej zauważalne są przede wszystkim zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu zwierzęcia, jak również dostrzegalne problemy z apetytem i procesem wydalania. Uważny właściciel może zauważyć, że zwierzę stało się mniej żywotne, wykazuje brak zainteresowania dotychczasowymi aktywnościami lub zmiany w interakcjach z otoczeniem.

W szczególności do obserwowanych symptomów zaliczyć można:

 • Letarg lub nadmierną senność – pies może spędzać znacznie więcej czasu na odpoczynku, trudniej go będzie zachęcić do zabawy czy spacerów.
 • Zmiany w agresji lub zachowaniu – dotychczas łagodne zwierzę może stać się drażliwe, czasami nawet może dochodzić do agresji.
 • Koordynacja – problemy z koordynacją ruchową, chwiejność lub kłopoty z utrzymaniem równowagi mogą być widoczne zwłaszcza podczas chodzenia czy wstawania.
 • Problemy neurologiczne – w zaawansowanych stadiach mogą wystąpić drgawki oraz zaburzenia świadomości.

Co więcej, uszkodzone nerki mogą prowadzić do znacznych problemów z apetytem i wydalaniem, które są łatwo rozpoznawalne przez opiekunów. Pies z mocznica może:

 1. Tracić apetyt – zwierzę może jeść mniej niż zwykle lub całkowicie odmawiać jedzenia.
 2. Mieć problem z wymiotami – zauważalne mogą być częste epizody wymiotów, które również przyczyniają się do zmniejszenia spożycia pokarmu.
 3. Wykazywać objawy żółtaczki – białka oczu i skóra mogą uzyskać żółtawy odcień.
 4. Cierpieć na biegunkę – zaburzenia wypróżniania mogą mieć miejsce nawet kilka razy dziennie.
 5. Doświadczać nietrzymania moczu lub zmiany w jego zapachu, konsystencji i kolorze.

Jasne jest, że wszystkie wymienione zaburzenia mogą stanowić istotny dyskomfort dla psa oraz być sygnałem, że wymaga on pilnej wizyty u specjalisty, celem postawienia prawidłowej diagnozy i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia.

Zaburzenia w zachowaniu

Obserwowane zaburzenia w zachowaniu u osób cierpiących na mocznicę są często wynikiem zaawansowanego stadium przewlekłej niewydolności nerek. Tego rodzaju zmiany psychologiczne mogą obejmować szerokie spektrum objawów, od lekkiego niepokoju do poważnych zakłóceń psychicznych. Wśród najbardziej charakterystycznych symptomów wymienia się:

 • Depresję - odczucie smutku, apatii i utraty zainteresowania życiem codziennym.
 • Zaburzenia koncentracji - trudności w skupieniu uwagi, problemy z realizacją codziennych zadań.
 • Zmiany w zachowaniu społecznym - wycofanie się z kontaków towarzyskich, izolacja, czasem agresywne zachowania.
 • Zaburzenia pamięci - kłopoty z zapamiętywaniem nowych informacji oraz z odwoływaniem się do tych już znanych.
 • Zmęczenie i brak energii - uczucie permanentnego wyczerpania, które nie jest proporcjonalne do wykonanej pracy czy aktywności fizycznej.
 • Zaburzenia snu - problemy z zasypianiem, niepokojący sen, częste przebudzenia lub nadmierne senność w ciągu dnia.

Zmiany w zachowaniu mogą mieć istotny wpływ nie tylko na samego pacjenta, ale również na jego otoczenie. Warto więc, aby osoby z otoczenia pacjenta były świadome tych potencjalnych trudności i wykazywały się zrozumieniem oraz wsparciem. W niektórych przypadkach konieczna może okazać się profesjonalna pomoc psychologiczna lub psychoterapeutyczna. Ważne jest, by każdy objaw był monitorowany i skonsultowany z lekarzem, który może dostosować odpowiednie metody leczenia lub wsparcia.

Problemy z apetytem i wydalaniem

Problemy z apetytem i wydalaniem są jednymi z istotnych symptomów, które mogą sygnalizować rozwijającą się mocznice u psa. Zaburzenia te mają bezpośredni wpływ na ogólny stan zdrowia zwierzęcia, wprowadzając w jego życie duże dyskomforty oraz będąc przyczyną niepokoju opiekunów. Uważna obserwacja zachowań żywieniowych oraz zmian w rytmie i charakterystyce wydalania może być więc kluczowa przy wczesnym wykrywaniu problemów z nerkami.

Utrata apetytu może manifestować się poprzez stopniowe zmniejszanie się ilości spożywanego pokarmu lub jego całkowite odrzucanie. Może to następować zarówno gwałtownie, jak i niepostrzeżenie. Niektóre psy mogą wykazywać wybiórczość, odmawiając jedzenia określonych potraw lub szukając tylko tych, które są dla nich bardziej apetyczne, co może również wskazywać na rozwijające się problemy zdrowotne związane z mocznica.

Nietrzymanie moczu lub zmiany w jego wyglądzie, zapachu i konsystencji są kolejnymi sygnałami, które mogą wskazywać na kłopoty z nerkami. Mocz może być przezroczysty i bezbarwny, co jest wynikiem poliurii (zwiększonego wydalania moczu), lub ciemny i skoncentrowany, co z kolei może oznaczać dehydratację i spowolnioną filtrację. Ponadto, niekontrolowane wyciekanie moczu w różnych miejscach domu, szczególnie w miejscach, w których pies wcześniej się nie załatwiał, może być sygnałem alarmowym, na który powinni zareagować właściciele.

Zaburzenia trawienia, takie jak wymioty i biegunka, są dodatkowymi objawami, które mogą świadczyć o zatruciu organizmu nietoksycznymi produktami metabolicznymi, których nerki nie są w stanie wyeliminować. Mogą one prowadzić do dehydratacji oraz do dalszej utraty elektrolitów i składników odżywczych, pogarszając stan zdrowia i samopoczucie psa.

Wszystkie te objawy wymagają interwencji weterynarza, który jest zdolny ocenić stan zdrowia zwierzęcia i podjąć odpowiednie kroki lecznicze. Ważne jest, aby każdy opiekun psa był świadomy, jak niebezpieczne mogą być wymienione symptomy i jak ważna jest ich wczesna diagnostyka oraz leczenie.

Leczenie i dieta

Kiedy nasz wierny towarzysz cierpi na mocznice, jego stan zdrowia może się szybko pogorszyć. Aby zmniejszyć ryzyko powikłań i złagodzić objawy, niezbędne jest szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. W zależności od stanu psa i przyczyny niewydolności nerek, terapia może obejmować zarówno leki, które muszą być przepisane przez specjalistę, jak i specjalnie skomponowaną dietę. Ważne jest, aby podejście terapeutyczne było holistyczne i skoncentrowane na poprawie jakości życia psa.

Podejście terapeutyczne często wymaga zastosowania płynoterapii, której celem jest pomoc w eliminacji nagromadzonych toksyn z organizmu. Terapia ta może być również wspomagana lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi, a także lekami regulującymi równowagę elektrolitów w organizmie. W przypadkach, gdzie niewydolność nerek jest spowodowana infekcją, stosuje się również antybiotykoterapię.

Odpowiednia dieta jest równie kluczowym elementem leczenia mocznicy. Zaleca się żywienie psa karmą o niskiej zawartości fosforu i białka, aby zmniejszyć obciążenie niewydolnych nerek. Jednocześnie, karmy takie powinny być bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 i inne niezbędne składniki odżywcze, które wspierają zdrowie nerek i ogólną kondycję psa. Ponadto, dieta powinna być dostosowana indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta, w zależności od stopnia zaawansowania niewydolności nerek, masy ciała psa oraz jego indywidualnych preferencji żywieniowych.

Pies cierpiący na mocznice powinien mieć stały dostęp do świeżej wody. Nawadnianie jest niezwykle ważne, ponieważ pomaga rozcieńczać toksyczne substancje w organizmie zwierzęcia. Monitorowanie ilości przyjmowanej wody i częstotliwości oddawania moczu jest ważnym aspektem opieki nad psem w trakcie leczenia mocznicy.

Odpowiednia opieka i dostosowanie diety, przy jednoczesnym zastosowaniu terapii medycznej, mogą znacząco poprawić komfort życia psów z mocznicą oraz spowolnić postęp choroby nerek. Ważne jest regularne konsultowanie się z lekarzem weterynarii w celu monitorowania stanu zdrowia psa i skutków podjętego leczenia. Szczegółowa kontrola i odpowiednie wsparcie ze strony opiekuna może skutkować dłuższym i szczęśliwszym życiem naszego czworonożnego przyjaciela.

Sposoby leczenia mocznicy

Mocznica, znana również jako hiperurikemia, to stan charakteryzujący się nadmiarem kwasu moczowego w krwiobiegu. Jej leczenie wymaga kompleksowego podejścia, które zwykle obejmuje zarówno zmiany w diecie, jak i stosowanie odpowiednich leków. Leczenie to nie tylko pomaga kontrolować aktualne objawy, ale również zapobiega powikłaniom, takim jak kamienie nerkowe czy ataki dny moczanowej.

Farmakoterapia jest jednym z podstawowych elementów walki z mocznicą. Leki stosowane w leczeniu obejmują przede wszystkim:

 • Allopurinol – inhibitor oksydazy ksantynowej stosowany w celu zmniejszenia produkcji kwasu moczowego,
 • Febuksostat – inny inhibitor oksydazy ksantynowej, zazwyczaj zalecany pacjentom, którzy nie tolerują allopurinolu,
 • Probenecyd – lek zwiększający wydalanie kwasu moczowego przez nerki,
 • Leki przeciwzapalne niesteroidowe (NLPZ) lub kortykosteroidy – w celu kontrolowania stanów zapalnych i bólu w przypadku ataków dny moczanowej.

Zmiana diety jest równie ważna co farmakoterapia. Pacjentom zaleca się ograniczenie produktów bogatych w puryny, które są prekursorem kwasu moczowego. Do tych produktów należą m.in.:

 • mięso, szczególnie organy mięsne,
 • wysokobiałkowe ryby i owoce morza,
 • niektóre rośliny strączkowe,
 • napoje słodzone i zawierające alkohol.

Rekomenduje się także wzmożone spożywanie płynów, zwłaszcza wody, co pomaga w eliminacji kwasu moczowego z organizmu, a także konsumpcję bogatego w składniki odżywcze pokarmu, który wspiera ogólne zdrowie nerek.

Warto równocześnie podkreślić, że każda terapia powinna być dopasowana indywidualnie przez lekarza specjalistę, który weźmie pod uwagę całościowy obraz kliniczny pacjenta oraz jego historię medyczną.

Dostosowanie diety do potrzeb psa

Dogłębna znajomość indywidualnych potrzeb żywieniowych psa jest kluczowa w kontekście leczenia niewydolności nerek i towarzyszącej jej mocznicy. Dietetyczne podejście do terapii wymaga precyzyjnego zbalansowania składników odżywczych, dbałości o wartościowe źródła białka, właściwe proporcje fosforu oraz dostarczenia odpowiedniej ilości kalorii, aby utrzymać psa w optymalnej kondycji fizycznej bez nadmiernego obciążania jego nerek.

 • Zmniejszona zawartość fosforu: Ponieważ fosfor jest jednym z minerałów, który może przyczyniać się do dalszego pogarszania funkcji nerek, rekomenduje się karmy o zredukowanej zawartości.
 • Restrykcje białkowe: Diety o obniżonej zawartości białka są zalecane, ponieważ nadmiar białka zwiększa produkcję azotu mocznikowego, który wpływa negatywnie na nierki. Jednak ważne jest, by białko było wysokiej jakości, żeby zapewnić wszystkie niezbędne aminokwasy.
 • Dodatki wspierające nerki: Składniki takie jak kwasy tłuszczowe omega-3 mogą przynosić korzyści poprzez zmniejszanie stanu zapalnego w nerkach oraz poprawę przepływu krwi w nerkach.
 • Wysoki poziom węglowodanów: Aby uniknąć nadmiernego obciążenia białkami, a jednocześnie dostarczyć dostatecznej ilości energii, dieta może zawierać większą ilość łatwo przyswajalnych węglowodanów.
 • Hydratacja: Utrzymanie odpowiedniego nawodnienia jest niezwykle istotne, dlatego dieta powinna stymulować psa do częstego picia wody. Preferowane są karmy mokre, które naturalnie zawierają więcej wody.

Poszczególne specjalne karmy przeznaczone dla psów z problemami nerkowymi mają na celu nie tylko zapewnienie odpowiedniego żywienia, ale i zmniejszenie objawów towarzyszących mocznicy. Każda dieta wymaga ściśle monitorowanej próby i oceny, by dostosować ją do zmieniających się potrzeb psa, kontroli stanu jego zdrowia oraz zaleceń weterynaryjnych. Właściwie przygotowany jadłospis nie tylko wspiera funkcje nerek, ale również przyczynia się do ogólnego dobrostanu czworonoga.

Najnowsze
Dlaczego pies je trawę zapytaj?
Dlaczego pies je trawę zapytaj?
Na jakie kolory widzi pies?
Na jakie kolory widzi pies?