Tresura

Co daje kliker dla psa?

Szkolenie psów to zadanie wymagające cierpliwości, konsekwencji i umiejętności prawidłowego komunikowania się ze swoim czworonożnym uczniem. Jednym z narzędzi, które rewolucjonizują proces nauczania jest klikker - małe urządzenie, które może znacząco przyspieszyć naukę i uczynić trening zarówno skutecznym, jak i przyjemnym zarówno dla psa, jak i opiekuna. Ale czym dokładnie jest ten niepozorny przedmiot i jakie korzyści niesie ze sobą jego użycie?

Klikker to mechanizm, który za pomocą prostego "kliknięcia" staje się mostem komunikacyjnym między człowiekiem a jego psim towarzyszem. Jego prosta, acz genialna konstrukcja, umożliwia wykorzystanie metody warunkowania operantnego, pozwalając na błyskawiczne i precyzyjne nagradzanie pożądanych przez nas zachowań. Wspieranie pozytywnego zachowania w danym momencie pozwala zwierzęciu szybciej zrozumieć, czego od niego oczekujemy, co jest kluczem do efektywnej nauki i kształtowania wyuczonych reakcji.

Należy podkreślić, że zalety użycia klikera w treningu psa są wielorakie. Od precyzji w określaniu zachowań, które chcemy wzmocnić, poprzez budowanie pozytywnych skojarzeń, aż po ogólną poprawę koncentracji i motywacji naszego pupila. Zapewne wiele osób zastanawia się, w jaki sposób tak niewielkie urządzenie może przynieść tak wiele korzyści i zrewolucjonizować proces szkolenia czworonogów. W kolejnych częściach niniejszego artykułu odpowiemy na te pytania, oferując czytelnikom zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne porady dotyczące wykorzystania klikera w codziennym treningu.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że metoda klikera jest wysoce efektywna nie tylko w treningu podstawowych komend, lecz także podczas pracy nad bardziej zaawansowanymi trikami oraz w sytuacjach wymagających od psa większej koncentracji i samokontroli. Klikker staje się bardzo ważnym narzędziem w budowaniu zaufania i więzi, jak również w rozwijaniu umiejętności naszego psa, jednocześnie zapewniając obopólną radość i satysfakcję z każdej wspólnej chwili spędzonej na nauce i zabawie. Pozwólmy sobie zatem zbadać, w jaki wielki sposób ta niewielka zabawka może wpłynąć na życie zarówno psa, jak i właściciela.

Podstawy szkolenia klikera

Metoda klikera w szkoleniu psów to strategia oparta na zasadach behawioryzmu, wykorzystująca techniki warunkowania operacyjnego. Esencją tej techniki jest użycie prostego urządzenia, które po naciśnięciu wydaje charakterystyczny klik. Ten dźwięk stanowi jednoznaczny sygnał dla psa, informujący go, że wykonał właściwe działanie i zaraz zostanie za nie nagrodzony. Kluczem do sukcesu jest konsekwentne stosowanie klikera, co pozwala psu jasno zrozumieć, które dokładnie elementy jego zachowania są poprawne.

Szkolenie rozpoczyna się od uwarunkowania psa na dźwięk klikera. Celem pierwszych sesji jest stworzenie u psa silnego skojarzenia, że po każdym "kliku" następuje nagroda, najczęściej w postaci przysmaku. Właściwa sekwencja działań, czyli klik i natychmiastowe podanie smakołyka, jest fundamentem efektywnego treningu, który sprawia, że pies łączy pożądane zachowanie z natychmiastową gratyfikacją.

Zastosowanie klikera jest szczególnie pomocne przy kształtowaniu nowych zachowań lub modyfikowaniu istniejących. Dzięki precyzji, jaką umożliwia „klik”, trener jest w stanie nagrodzić zwierzę w dokładnie tym momencie, kiedy wystąpi pożądane zachowanie. Ta metoda treningowa jest uznawana za wyjątkowo skuteczną, ponieważ promuje pozytywne podejście do nauki i zapewnia psu jasne i spójne wskazówki, co z kolei sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania i współpracy między zwierzęciem a jego opiekunem.

Zasady działania klikera

Kliker to niewielkie urządzenie, które generuje charakterystyczny dźwięk kliku. Ten specyficzny sygnał dźwiękowy staje się dla zwierzęcia wskaźnikiem wykonania pożądanej czynności, która następnie jest nagradzana. Aby szkolenie klikerowe było efektywne, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad.

 • Konsekwencja – klikanie powinno następować zawsze w momencie pożądanego zachowania zwierzaka. Spóźnienie lub przedwczesne kliknięcie może przysporzyć zwierzęciu zamieszania i sprawić, że trudniej będzie mu zrozumieć, za co otrzymuje nagrodę.
 • Natychmiastowa nagroda – po kliknięciu należy jak najszybciej przekazać zwierzęciu nagrodę, by wzmocnić pozytywne skojarzenie z wykonanym działaniem. Nagrodą może być smakołyk lub inna forma pochwały, której zwierzę bardzo pragnie.
 • Pozycjonowanie – kliker jest najbardziej efektywny, gdy używany jest w bliskiej odległości od zwierzęcia, aby nie było wątpliwości, że dźwięk wiąże się z jego zachowaniem.
 • Krótkie sesje szkoleniowe – aby zachować uwagę i zapewnić sukces treningowy, zaleca się krótkie, ale regularne sesje szkoleniowe. Zbyt długie treningi mogą być męczące zarówno dla trenera, jak i zwierzęcia.
 • Odpowiedni dobór nagrody – smakołyk lub inna forma nagrody powinna być atrakcyjna dla zwierzęcia, aby zapewnić odpowiedni poziom motywacji do działania.

Przy zachowaniu powyższych zasad, szkolenie przy użyciu klikera staje się przyjemnością i buduje pozytywną relację między trenerem a zwierzęciem, wspierając szybkie i efektywne uczenie się.

Pierwsze kroki w szkoleniu z klikerem

Przystępując do procesu edukacji czworonoga z wykorzystaniem klikera, istotne jest zrozumienie bazowych zasad, które pozwolą na właściwe rozpoczęcie treningu. Poniżej znajduje się przewodnik, jak krok po kroku wprowadzić psa w świat szkolenia klikerowego。

 1. Sensytyzacja na klik: Pierwszym etapem jest przeprowadzenie tak zwanej warunkowej kondycjonowania klikera, czyli wprowadzenie psa w znaczenie sygnału dźwiękowego. W tym celu systematycznie naciskaj klikera, a bezpośrednio po jego dźwięku oferuj psu przysmak. Jest to faza nauki, gdzie należy być szczególnie konsekwentnym – każdemu „klikowi” powinna towarzyszyć nagroda.
 2. Rozpoczęcie kształtowania zachowania: Gdy pies zacznie już łączyć dźwięk klikera z nagrodą, możesz zacząć kształtować proste zachowania. Zadanie polega na „chwytaniu” momentów, kiedy zwierzę zachowuje się w pożądany sposób i natychmiastowym ich nagradzaniu kliknięciem.
 3. Kształtowanie komendy: Kolejnym etapem jest dołączanie słownych komend do już wykształtowanych zachowań. Wymawiaj komendę bezpośrednio przed spodziewanym zachowaniem, a po jego wykonaniu użyj klikera i wręcz nagrodę. Dzięki tej metodzie pies zacznie kojarzyć słowo z akcją, którą ma wykonać.
 4. Stopniowe wygaszanie klika: Gdy pies zrozumie komendy i będzie w stanie wykonać je na żądanie, możesz stopniowo odchodzić od kliknięcia, zastępując je werbalnymi pochwałami lub głaskaniem. Należy jednak pamiętać, aby proces ten odbywał się etapami, by psu łatwiej było dostosować się do nowych reguł.
 5. Podtrzymywanie nauczonego zachowania: Regularne treningi bez użycia klikera są nieodzowne, aby utrwalić nauczone zachowania. Można również okazjonalnie wracać do klikera jako formy przypomnienia i umocnienia wcześniejszych lekcji.

Stosując się do powyższego poradnika, możemy stopniowo wprowadzić psa w świat szkolenia klikerowego, czyniąc proces nauki zarówno efektywnym, jak i przyjemnym. Należy jednak pamiętać, że każdy pies jest indywidualnością i tempo adaptacji do nowych warunków treningowych może być różne.

Zalety wykorzystania klikera

Wdrożenie metod szkolenia klikera w procesie wychowania psa ma szereg zalet, które znacząco wpływają na efektywność i jakość treningu. Jedną z głównych korzyści jest niezrównana precyzja w komunikacji między człowiekiem a psem. Poprzez zastosowanie klikera, opiekun jest w stanie bardzo dokładnie określić moment, w którym pies wykonał pożądane zachowanie. To precyzyjne wskazanie pozytywnych akcji zwierzęcia, zazwyczaj niemożliwe do uzyskania za pomocą samego słownego feedbacku, prowadzi do szybszego uczenia się oraz lepszej współpracy.

Drugą istotną zaletą jest rozwijanie u psa pozytywnych skojarzeń z treningiem. Stabilność i przewidywalność reakcji klikera sprawiają, że pies chętnie uczestniczy w sesjach szkoleniowych. Wzbudzone pozytywne skojarzenia tworzą podwaliny do długotrwałych i silnych relacji między opiekunem a zwierzęciem, a także przyczyniają się do wzrostu motywacji oraz redukcji ewentualnego stresu związanego z nauką nowych komend czy zachowań. Zaangażowanie czworonoga w proces szkoleniowy jest tym samym intensywne i entuzjastyczne, co przekłada się na szybkie przyswajanie wiedzy oraz ogólny rozwój zwierzaka.

Precyzja w wychowaniu psa

Wyszkolenie psa to zadanie, które wymaga konsekwencji i precyzji, aby zachowania były kształtowane w sposób jasny i zrozumiały dla zwierzęcia. Właśnie tutaj kluczowe staje się użycie klikera. Dzięki niemu możemy oznaczyć dokładny moment pożądanego zachowania, co ułatwia psu zrozumienie, za co otrzymuje nagrodę.

Wykorzystanie klikera umożliwia nauczenie psa zachowań z finezją, które mogą być trudne do wyłapania i wzmocnienia za pomocą tradycyjnych metod. Przykładami mogą być delikatne zmiany w postawie lub reakcje na subtelne sygnały, które psu trudniej byłoby połączyć z nagrodą bez użycia klikera.

Zaletą klikera jest także możliwość pracy na dystans, co jest szczególnie użyteczne w treningu takich dyscyplin jak agility czy posłuszeństwo. Trener może aktywować klikera w odpowiednim momencie, nawet gdy nie znajduje się bezpośrednio obok psa. To pozwala na wzmocnienie pożądanych zachowań bez wprowadzania zbędnych zakłóceń w skupieniu czworonoga.

Kliker jako narzędzie w procesie szkolenia wspiera rozwój zaufania i pozytywnej komunikacji między psem a jego opiekunem. Dzięki jasno zakomunikowanym oczekiwaniom i natychmiastowemu wzmocnieniu, wzmacnia się więź i zrozumienie, co przekłada się na lepsze rezultaty wychowania.

Budowanie pozytywnych skojarzeń

Podczas szkolenia psa kluczowym aspektem jest zachęcanie go do prawidłowego zachowania oraz wzmocnienie pożądanego reakcji. Dzięki zastosowaniu klikera, możliwe jest zbudowanie serii pozytywnych skojarzeń, które są esencją efektywnej metody nauczania. Pies, słysząc charakterystyczne "kliknięcie", szybko kojarzy, że wykonał działanie, które zadowala jego opiekuna. To prosty sygnał, będący zapowiedzią nagrody, staje się dla czworonoga wyraźnym komunikatem, że jego działanie było prawidłowe.

W treningu, gdzie kładzie się nacisk na pozytywne wzmocnienie, budowanie pozytywnych skojarzeń jest niezwykle istotne. Każde "kliknięcie", poprzedzające wręczenie nagrody, ugruntowuje relacje między psami a ich ludzkimi przyjaciółmi, sprawiając, że czas spędzony na treningu jest przez zwierzęta odbierany jako coś przyjemnego i wyczekiwanego. Dzięki temu, szkolenie jest nie tylko skuteczniejsze, ale również mniej stresujące dla psa, co wpływa na lepszą zdolność koncentracji i chęci do nauki.

Regularne i konsekwentne stosowanie klikera w procesie szkoleniowym pozwala na czystą i jednoznaczną wymianę informacji. Reakcja opiekuna na zachowanie zwierzęcia jest momentalna i nie pozostawia wątpliwości, które dokładnie działanie zostaje nagradzane. Ta klarowność komunikatu to droga do szybkiego i trwałego skojarzenia odpowiednich wzorców zachowań, które zostaną utrwalone na lata.

Wpływ szkolenia klikera na psa

Metoda szkolenia psów z użyciem klikera to nie tylko nowoczesne narzędzie pozwalające na efektywną komunikację, ale również sposób na rozwój umiejętności psychicznych i koncentracji naszych czworonożnych przyjaciół. W tym kontekście szczególną uwagę zwracają dwa aspekty – poprawa koncentracji oraz zwiększenie motywacji do nauki. Stosowanie klikera jako elementu treningowego wpływa na psa w sposób kompleksowy, przyśpieszając proces nauki i uczynienie go bardziej zaangażowanym.

Zastosowanie dźwięku emitowanego przez klikera wymaga od psa skupienia uwagi na trenerze i wykonaniu konkretnej akcji, aby otrzymać nagrodę. To ciągłe łączenie sygnału dźwiękowego z pozytywnym wzmocnieniem pozwala psu wypracować zdolność koncentracji, której potrzebuje, aby pomyślnie reagować na podawane sygnały. Z czasem zwierzę zaczyna szybciej rozpoznawać i odpowiednio reagować na polecenia, co przekłada się na efektywność wykonywanych zadań i rozwiązywanych problemów.

Poza zdolnościami koncentracji, niezmiernie istotne jest również podniesienie motywacji psa do nauki nowych zachowań oraz utrwalania już nabytych umiejętności. Wprowadzenie klikera jako mostu między zachowaniem a nagrodą tworzy w umyśle psa silną motywację, aby wciąż poszukiwać i reprodukować te zachowania, które wynagradzane są przez trenera. Uczenie się staje się dla psa procesem satysfakcjonującym, wzbudzającym entuzjazm i chęć do współpracy. Co więcej dzieje się to bez żadnej formy przymusu czy negatywnego wzmocnienia, co jest zgodne z zasadami humanitarnych metod szkolenia.

W praktyce efektywność klikera manifestuje się zarówno podczas codziennych ćwiczeń w domowym otoczeniu, jak i w bardziej wymagających sytuacjach, takich jak szkolenia grupowe czy praca w miejscach publicznych. Psie zdolności kognitywne są rozwijane w sposób, który jest przyjazny dla zwierzęcia, a także dający mierzalne i obserwowalne rezultaty. Dzięki temu zarówno psy, jak i ich właściciele mogą cieszyć się wzajemnym zrozumieniem i skuteczną współpracą.

Poprawa koncentracji psa

Nauka i treningi z klikrem mają znaczący wpływ na zdolność koncentracji u psów. Systematyczne ćwiczenia z użyciem klikera pozwalają psu lepiej skupić się na wykonywanej czynności, co znacznie ułatwia proces nauki nowych komend oraz sztuczek. Jak zatem szkolenie z klikrem wpływa na koncentrację naszych czworonożnych towarzyszy?

Podczas szkolenia z klikrem pies musi skoncentrować swoją uwagę na opiekunie i oczekiwanych reakcjach. Jest to trening nie tylko ciała, ale i umysłu. Stymulacja umysłowa, którą zapewnia regularne i różnorodne szkolenie, wyraźnie przyczynia się do poprawy zdolności koncentracji. Psy uczące się poprzez pozytywne wzmocnienie są bardziej entuzjastycznie nastawione do nauki, a znajdowanie rozwiązań dla różnych zadań staje się dla nich formą zabawy.

W procesie szkolenia klikrowego istotne jest także to, że opóźnione nagradzanie - nagroda po kliknięciu i wykonaniu czynności - wymaga od psa cierpliwości i skupienia na zadaniu przez dłuższy czas. Dzięki temu nasz pupil ćwiczy pewien rodzaj samokontroli i zdolność do wytrwałego skupienia na zadaniu aż do jego wykonania.

 • Cierpliwość: Dzięki szkoleniu klikrowemu psy uczą się, że warto być cierpliwym i skupionym, ponieważ przynosi to oczekiwane rezultaty - nagrodę.
 • Skupienie na szczegółach: Umysł psa jest zaangażowany w poszukiwanie drobnych szczegółów behawioralnych, co przekłada się na lepsze skupienie także w innych dziedzinach życia.
 • Redukcja rozpraszaczy: Pies uczony z użyciem klikera musi ignorować otaczające go bodźce, aby skupić się na zadaniu. Z czasem ta umiejętność ulega wzmocnieniu, co usprawnia koncentrację w różnych, nawet stresujących sytuacjach.

Równowaga pomiędzy wyzwaniami umysłowymi a aktywnościami fizycznymi sprawia, że metoda klikrowa doskonali zdolność skupienia u psów. Poprawa koncentracji jest zatem jednym z wielu pozytywnych efektów użycia tej metody w procesie szkoleniowym.

Zwiększenie motywacji do nauki

W metodzie szkolenia klikerskiego wykorzystuje się specyficzny mechanizm - nagradzanie pożądanych zachowań za pomocą odgłosu klikera i jednoczesnego wręczania psu smakołyka lub innego rodzaju nagrody. Ta forma pozytywnego wzmocnienia zwiększa motywację psa do nauki, ponieważ uzyskanie gratyfikacji staje się przewidywalne i ściśle związane z określonym zachowaniem.

Podczas wykonywania ćwiczeń z klikrem, pies uczy się, że poprzez demonstrację określonych akcji, takich jak "siad", "leżeć" czy "przywołanie", może już w krótkim czasie oczekiwać pozytywnego sygnału i nagrody. Efektem tego jest nie tylko przyspieszona nauka, ale także rosnące zaangażowanie psa w proces treningowy. Wzrost motywacji jest widoczny również w większej chęci psa do współpracy z opiekunem, co przekłada się na szybkie osiąganie zamierzonych celów szkoleniowych.

Ważnym aspektem zwiększania motywacji w szkoleniu klikerskim jest odpowiednia frekwencja i różnorodność nagród. Smakołyki, głaskanie, zabawa czy słowne pochwały - różne psy preferują różne formy nagrody, dlatego istotne jest, aby każdy właściciel dostosował metody do indywidualnych predyspozycji i upodobań swojego psa. Zbalansowane użycie klikera w połączeniu z atrakcyjnymi nagrodami sprawia, że uczenie się staje się dla psa interesującą i przyjemną czynnością, a zatem skuteczniej absorbuje on nową wiedzę i umiejętności.

Oprócz wcześniej wymienionych korzyści, szkolenie klikerskie posiada jeszcze jeden istotny atut - pozwala na budowanie pozytywnej relacji i wspólnej komunikacji. Pies, czujący się nagradzany i doceniany za swoje działania, jest bardziej skłonny do aktywnego uczestniczenia w treningach, co prowadzi do lepszego zrozumienia i wykonywania poleceń przez niego. Taka zharmonizowana współpraca jest fundamentem dla dalszego rozwoju i wzmocnienia więzi między czworonogiem a jego właścicielem.

Praktyczne zastosowanie klikera

Klikker jest nie tylko prostym narzędziem, ale również niezwykle funkcjonalnym urządzeniem, które pozwala na wprowadzenie psa w świat nowych, pożądanych zachowań oraz wspieranie jego rozwoju. Osiągnięcie tych celów wymaga jednak zrozumienia praktycznych aspektów jego zastosowania. Czym jest precyzja nagradzania i jak to wpływa na naukę psa? Jak klikker może przyczynić się do rozwoju umiejętności naszego czworonogiego towarzysza?

Stosowanie klikkera pozwala na dynamiczną i skuteczną interakcję z psem. Dokładne i konsekwentne nagradzanie właściwych zachowań bezpośrednio w momencie ich wystąpienia przekłada się na skrócenie czasu nauki i wzmacnia zrozumienie psa dotyczące tego, co jest od niego oczekiwane. Z jednej strony, właściciel zyskuje narzędzie pozwalające na wyraźne i jednoznaczne komunikowanie zwierzęciu, że jego reakcja była prawidłowa. Z drugiej – pies uczy się, że za konkretne działanie następuje konkretne wynagrodzenie, co jest motywujące i sprawia, że trening jest dla niego bardziej atrakcyjny.

Umiejętne wykorzystanie klikkera przekłada się również na rozwój różnorodnych umiejętności u psa. Po ustabilizowaniu podstawowego warunkowania, narzędzie to możemy stosować do nauki skomplikowanych komend, trików, a także zachowań leżących w sferze posłuszeństwa czy terapii asystującej. Za jego pomocą można również efektywnie pracować nad zachowaniami, które wymagają od psa skupienia i koordynacji, takimi jak aportowanie czy chodzenie przy nodze.

Ponadto, klikker kojarzony jest z pozytywnymi metodami treningu, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania dobrostanu psychicznego psa. Promowanie pozytywnych zachowań i nagradzanie za nie, zamiast karania za błędy, sprzyja budowaniu silnej więzi pomiędzy psem a opiekunem oraz kształtuje pożądane nawyki i zachowania w sposób humanitarny i oparty na wzajemnym szacunku.

Nagradzanie pożądanych zachowań

Skuteczny trening zwierząt często opiera się na kształtowaniu zachowania poprzez pozytywne wzmocnienie. Stosowanie klikera w tym procesie jest metodą, która za pomocą dźwięku sygnalizuje zwierzęciu, że wykonało ono akcję, za którą otrzyma nagrodę. Kluczowe jest, aby nagradzać zwierzę niemal natychmiast po wydaniu dźwięku, co wzmacnia skojarzenie między właściwą reakcją a gratyfikacją.

Wykorzystanie klikera jako narzędzia w trenowaniu zwierząt polega na precyzyjnym wskazaniu momentu, kiedy zwierzę zachowało się w pożądany sposób. Wtedy, używając klikera, trener daje znać o swoim zadowoleniu, co jednocześnie jest sygnałem, że nagroda jest w drodze. Nagroda może przybierać różne formy – od smaczków, przez pochwały, aż po zabawy i pieszczoty. Ważne jest jednak, by była ona dostosowana do preferencji danego zwierzęcia i wystarczająco atrakcyjna, aby skłonić je do pracy.

Proces nagradzania powinien także uwzględniać zasadę stopniowania trudności zadań. Początkowo łatwiejsze zadania powinny być nagradzane częściej, a w miarę jak zwierzę uczy się pożądanych reakcji, obniża się częstotliwość nagradzania, tym samym podnosząc wymagania. Ten rodzaj treningu pomaga budować silną relację między trenerem a zwierzakiem, opartą na zaufaniu i pozytywnych doświadczeniach.

Rozwój umiejętności psa

Stosowanie klikera w procesie szkolenia psa otwiera szerokie pole możliwości w kontekście rozwoju jego umiejętności. Przyjrzyjmy się, jak przebiega proces kształtowania nowych zachowań i doskonalenia tych już nabytych oraz jaki wpływ na ten proces ma klikker.

Kliker, dzięki jasnej i natychmiastowej informacji zwrotnej, umożliwia pieskowi lepsze zrozumienie pożądanego przez nas zachowania. To z kolei prowadzi do szybkiego postępu w szkoleniu i pozwala na przechodzenie do coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych ćwiczeń. Narzędzie to, poprzez zastosowanie metod pozytywnego wzmocnienia, sprzyja koncentracji psa i zwiększa jego zainteresowanie zadaniem.

Wdrażanie klikera w szkoleniu może przynieść zmiany na różnych poziomach umiejętności psa:

 • Szybkość reakcji - pies uczy się, że szybka i właściwa reakcja na komendę zostanie nagrodzona, co przekłada się na lepszą responsywność.
 • Precyzja wykonywania komend - klikker pozwala na dokładne określenie momentu, w którym pies postąpił właściwie, co pomaga w wykształceniu precyzyjnych odpowiedzi na sygnały.
 • Zwiększenie czujności i uwagi - regularny trening z użyciem klikera pomaga utrzymać wysoką koncentrację psa, co jest istotne w przypadku ćwiczeń wymagających skupienia.
 • Samokontrola - niektóre ćwiczenia, w których stosuje się klikker, wymagają od psa opanowania impulsów i działań spontanicznych na rzecz kontrolowanego zachowania.

Ze strony opiekunów, niezbędna jest umiejętność obserwacji i szybkiej reakcji, aby w odpowiednim momencie użyć klikkera. Kluczowe jest także budowanie sekwencji szkoleniowych w taki sposób, by pies stopniowo zdobywał nowe umiejętności, bez poczucia frustracji czy niezrozumienia. Skuteczne zastosowanie klikera w treningu pozwala na kreowanie solidnych podstaw pod dalszy rozwój psa, zarówno w codziennych czynnościach, jak i w bardziej specyficznych dyscyplinach psiego sportu czy pracy.

Najnowsze
Dlaczego pies je trawę zapytaj?
Dlaczego pies je trawę zapytaj?
Na jakie kolory widzi pies?
Na jakie kolory widzi pies?